hlavicka
  FACEBOOK                  O NÁS                  KONTAKT                  ÚŘEDNÍ HODINY                  KALENDÁŘ AKCÍ                  FOTOGALERIE

Příprava mladých lidí na manželství

1. Kurzy přípravy na manželství

Příprava probíhá formou kurzů, jež mají podobu 4 setkání ke konkrétním tématům. Na programu jednotlivých setkání jsou jak přednášky, tak i diskuse na příslušné téma či krátké aktivity.

Cílem přípravy je vedení účastníků k hlubšímu poznání sebe sama i svého partnera, jež má napomoci k intenzivnějšímu prožívání důvěrného vztahu v manželství.

 

Témata jednotlivých setkání:
1. Já a moje rodina
2. Muž a žena; komunikace

3.
Partnerství muže a ženy; plánování rodiny
4.
Víra, vztah k Bohu v manželství

 

Kde?
V sídle CPR - v objektu vedle parkoviště u kostela na Jižních Svazích

 

Kdy?
Setkání v roce 2020 se konají:

  • Kurz leden - březen: 14. 1., 28. 1., 11.2., 25. 2.
  • Kurz březen - duben: 10.3., 24. 3., 7. 4., 21. 4.
  • Kurz květen - červen: 5. 5., 19. 5., 2. 6., 16. 6.
  • Kurz říjen - listopad: 6. 10., 20. 10., 3. 11., 24. 11.

Setkání v rámci kurzu probíhají ve čtrnáctidenních intervalech, vždy v úterý od 17.00 do cca 19.30 hod.

Jak se přihlásit?
Snoubenci se přihlašují předem - vyplněním níže připojeného dotazníku a jeho zasláním na e-mail veronika.holikova@cpr-zlin.cz.

Formulář dotazníku ke stažení najdete zde.

Každou vaši přihlášku potvrdíme e-mailem (nejedná se o automatickou odpověď).
Pokud toto potvrzení neobdržíte, nebo budete-li mít ohledně přípravy jakékoliv nejasnosti, kontaktujte prosíme paní Veroniku Holíkovou na uvedeném e-mailu či na telefonech 577 212 020;
732 376 193 .Další podrobnosti
• Po ukončení kurzu obdrží účastníci písemné potvrzení o jeho absolvování.
• Snahou CPR je ve specifických případech vyjít dle možnosti vstříc požadavkům zájemců.

 

webmaster © 2007