hlavicka
  FACEBOOK                  O NÁS                  KONTAKT                  ÚŘEDNÍ HODINY                  KALENDÁŘ AKCÍ                  FOTOGALERIE

KLAS - klub aktivních seniorů

Od října 2012 je otevřen pro seniory Klub aktivních seniorů – KLAS.
Setkání probíhají v našem sále jedenkrát za dva týdny v pátek od 9.00 do 11.00 hod.

Jedná se o program, rozčleněný do čtyř částí, které ve svém komplexu napomáhají seniory udržovat v samostatnosti a soběstačnosti, s přihlédnutím k individuálním podmínkám každého účastníka. Trénuje se paměť, motorika, nacvičují se různé nové kompetence a prohlubují stávající možnosti, včetně psychogygieny nebo přímo duchovních (morálních) otázek. Program je založen na bázi opakovaných setkání s popsanou strukturou, jednotlivé setkání trvá 2-3 hod.
Setkávání nabízí prostor pro navázání nových vztahů, vzájemné sdílení a podporu.

Program vychází z rakouského vzdělávacího programu LIMA (Kvalita života ve stáří), dle vzoru studie SIMA (Samostatnost ve stáří) profesora Oswalda, Universitat Erlangen za podpory nadace Renovabis.

Seniorům se věnují dvě vyškolené animátorky:
Veronika Holíková a Emília Osohová

Více informací získáte v naší kanceláři nebo telefonicky na číslech: 577 212 020; 732 376 193.

Termíny a témata nejbližších setkání
18. 10. 2019     Motorické cvičení pro seniory
Ivana Sekulová
 
1. 11. 2019
    Stářím život nekončí
Mgr. Andrea Šimečková
 
 15. 11. 2019     Nedovolte mozku stárnout
Mgr. Marta Fojtíková
 
 29. 11. 2019     Alzheimerova nemoc
PhDr. Mgr. Ivana Marášková
 

Změna programu vyhrazena.

webmaster © 2007