Postní duchovní obnova pro manžele

Postní duchovní obnova pro manžele

Obnovu povede P. František Sedláček, farář ve Štípě.

Od 9 do cca 15 hodin na vás čekají přednášky, modlitby, chvíle ticha, možnost svátosti smíření a mše svatá.

Pro účastníky bude zajištěn oběd, káva a čaj (prosíme o úhradu předem po přihlášení ve výši 200 Kč).

Buchty či jiné občerstvení na společný stůl jsou vítány.

Pro lepší pohodu je možné si vzít s sebou přezůvky.

Přihlásit se můžete osobně v kanceláři Centra pro rodinu, telefonicky na čísle 732 376 193 či na webu cpr-zlin.cz, nejlépe do 6. 3. 2024.