Poslání a cíle

Poslání a cíle

Historie naší organizace se píše od roku 1993. Tehdy bylo ve Zlíně zřízeno v dubnu pastorační středisko pro rodiny Arcibiskupství olomouckého a poté v červnu zaregistrováno občanské sdružení Centrum pro rodinu a sociální péči ve Zlíně. Následně bylo naše centrum přejmenováno na Centrum pro rodinu Zlín z. s. (CPR). Organizace má několik stálých zaměstnanců a na její činnosti se podílí také několik desítek pomocníků a dobrovolníků.

CPR vychází z křesťanských principů a jeho hlavním cílem je podpora činností vedoucích k upevnění a prohloubení manželství a rodiny jako základu zdravé společnosti. Způsoby, jimiž se snažíme tohoto cíle dosáhnout, je možné rozdělit takto: 

  • Osvětová činnost (příprava mladých lidí na manželství, přednášky a kurzy pro manžele a rodiče, preventivní programy pro děti a mládež, půjčování knih, zprostředkování poradenství, atd.).
  • Nabídka aktivit pro společné trávení volného času rodičů s dětmi (kluby maminek, víkendové a prázdninové pobyty, jednorázové akce, aktivity rodičů s dětmi a další).