Další

Další

 1.  
  Půjčování tematických knih

  V naší knihovně si mohou návštěvníci zdarma zapůjčit literaturu z těchto oblastí:

  • O dětech pro rodiče
  • Období dospívání a známosti (pro mládež)
  • Manželství a rodina
  • Psychologie, sebevzdělání
  • Duchovní literatura
  • Plánování rodiny, sexualita
 2.  
  Vzdělávání lektorů preventivních programů

  Etické otázky každého dne

  - program pro osobnostní rozvoj, mezilidské vztahy a zdravou integraci sexuality

  Pozvánka pro všechny, kdo by chtěli pomoci dětem a mládeži vyrůst v charakterní lidi, 
  mít dobré vztahy lidské i partnerské a stát se dobrými rodiči

  Nabízíme lektorské kurzy programů pro děti a mládež. Tyto kurzy jsou určeny: 
  - lektorům a potenciálním lektorům, kteří nabízejí nebo chtějí nabízet programy dětem a mládeži ve školách
  - pedagogům, kteří se chtějí inspirovat pro práci se svými třídami (kurzy jsou akreditovány M&SMT v systému DVPP - č.j. MSMT 5516/2012-25-29)
  - rodičům, kteří chtějí předat svým dětem správné hodnoty

  Účastníci kurzu budou vyškoleni v programu „Etické otázky každého dne" - jedná se o cyklus 2 4dílných programů pro děti a mládež od 1. po 9. třídu ZŠ a 8-dílný program pro SŠ; vše je doplněno přednáškou pro rodiče.
  Účastníci kurzu projdou dvěma dvoudenními semináři (celkem 32 hodin), obdrží podrobně zpracovanou metodiku a návod na potřebné pomůcky (tyto je možno i zakoupit hotové). Poté zpracují závěrečnou práci a po jejím obhájení a závěrečné zkoušce obdrží osvědčení. 
  Podpora při případném zavádění těchto programů ve Vašem regionu: konzultace, náslechy atd. dle potřeby a zájmu.

  Program kurzu:
  Kurz se skládá ze čtyř jednodenních seminářů; začátek v 9.00 a konec 17.00 hodin. Následuje cca 30 dní na zpracování závěrečné práce a závěrečná zkouška s obhajobou práce.

  I. seminář: 
  * všeobecné zásady pro lektory 
  * programy pro I. stupeň ZŠ (1., 2. a 3. ročník)

  II. seminář:
  * programy pro I. stupeň ZŠ (4. a 5. ročník)
  * programy pro praktické a speciální školy
  * program pro rodiče

  III. seminář:
  * programy pro II. stupeň ZŠ (6., 7. a 8. ročník)

  IV. seminář:
  * programy pro II. stupeň ZŠ (9. ročník)
  * program pro SŠ a SOU 
  * hodnocení, zadání témat pro závěrečnou práci

  Cena kurzu na osobu:

  Základní verze: 2 500 Kč
  (v ceně: účast na seminářích, písemné materiály jednotlivě ve složkách: pro každý ročník ZŠ a pro SŠ metodika + pracovní listy; příručka pro lektory, metodika přednášek pro rodiče; CD s texty v elektronické podobě; DVD a další studijní materiály; následná pomoc při zavádění programů)

  Levnější verze: 1 200 Kč
  (v ceně: účast na seminářích, metodika písemně, ostatní v elektronické podobě na CD, následná pomoc při zavádění programů).

  Pomůcky: návod na výrobu nebo možnost zakoupení, cena dle nabídky

  Pro lektory, kteří prošli dřívějšími kurzy: možnost účasti za dobrovolný poplatek

  Semináře: poplatek za stravu a ubytování - podle objednávky

  Vedení kurzů, informace a přihlášky:
  Bc. Andrea Šimečková, tel. 731 621 235

 3.  
  Český jazyk pro cizince

  Ve spolupráci s Centrem pro integraci cizinců (MV ČR) probíhají pravidelně kurzy češtiny pro cizince o délce 10 setkání. Výuka probíhá přímo u nás v Centru pro rodinu, ve čtvrtek od 9 do 12.30 hod. V případě zájmu zajišťujeme v průběhu výuky hlídání dětí. V případě, že máte o kurz zájem, kontaktujte organizátory na adrese [email protected].

 4.  
  Power joga

  Vhodné cvičení na protažení, zklidnění, prodýchání, celkové uvolnění, a následné zpevnění těla.

  Cvičení probíhá v pondělky od 17:30 do 18:30 hodin v našich prostorách.

  V případě hezkého počasí nabízíme cvičení venku, kde na rozdíl od reprodukované hudby v sále, nám cviky zpříjemňuje zpěv ptáčků.

  S sebou: pohodlné oblečení a neklouzavou podložku.

  Cena: 120,- Kč za hodinu.